4e Publicatie n.a.v. onderzoek naar effect van de CRDL

De publicatie heeft plaatsgevonden in WTA; Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme – Theorie en Praktijk; Jaargang 17 nummer 4, 2018.

Auteurs: Dr. Nienke Peters-Scheffer is universitair docent van de Radboud Universiteit te Nijmegen en werkzaam bij Driestroom. Lisanne Tuenter en Yke Frankena zijn orthopedagoog.

Samenvatting:

“De CRDL is een houten instrument waarmee aanrakingen tussen twee of meer personen worden omgezet in geluid. In deze studie werd onderzocht of de inzet van de CRDL tijdens sociale interacties tussen vijf participanten met een autismespectrumstoornis (ASS) en een verstandelijke beperking en hun begeleiders van invloed is op het verbeteren van contact (initiatief tot interactie, de stemming en gedragsproblemen van de participanten en de afstemming tussen de participanten en hun begeleiders). Er is gebruik gemaakt van een withdrawal design van vier fases van elk drie weken. In de eerste en derde fase werden videobeelden van interacties tussen de participanten en hun begeleiders zonder de CRDL geanalyseerd. In fase twee en vier werden interacties met het instrument geanalyseerd. Hoewel de resultaten binnen en tussen de participanten en variabelen varieerden, zijn er op iedere variable gematigde effecten gevonden voor ten minste twee van de vijf participanten. Twee van de vijf participanten lieten meer initiatief en minder gedragsproblemen zien en bij drie van de vijf participanten verbeterde de stemming en de afstemming tussen de begeleider en participant in de fases waarin er gebruikgemaakt werd van de CRDL. Bij alle participanten resulteerde de inzet van de CRDL in meer aanraking tussen de begeleiders en de participanten.”

Lees meer…