Crdl Muziektherapeutische interventie

Muziektherapeute Kimberley Janssen-Bouwmeester van De Zorggroep in Noord- en Midden-Limburg publiceerde een wetenschappelijk artikel naar aanleiding van haar onderzoek naar de effecten van Crdl. Het artikel, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Vaktherapie (december 2020), beschrijft een pilotstudie naar de ontwikkeling van een muziektherapeutische interventie met Crdl. Aan de hand van een casusbeschrijving wordt de lezer meegenomen in het ontwikkelingsproces van de interventie.

Medeauteurs van het artikel zijn: Mathilde Akse, MSc, werkzaam als muziektherapeut bij Aafje en Dr. Anna-Eva Prick, neuropsycholoog, docent psychologie aan de Open Universiteit, docent en onderzoeker bij (Kennisontwikkeling Vaktherapieën) bij Zuyd Hogeschool en docent bij de masteropleiding beroepstherapie Hogeschool Arnhem Nijmegen.