CRDL onderzoek Fontys Hogeschool

Vier studenten van de opleiding Zorg en Technologie aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven, hebben een onderzoek gedaan naar het gebruik van de CRDL bij Vitalis, Woonzorggroep Wissehaege. 

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat er op verschillende manieren op de CRDL wordt gereageerd door de bewoners. “Het lijkt alsof bewoners ‘ontwaken, alsof hun bewustzijn naar hoger niveau wordt getild.” De studenten zagen dat er menselijke interactie was en dat door gebruik van de CRDL mensen glimlachen en zelfs knuffelen. 

Verder blijkt ook het enthousiasme van de medewerkers bij het CRDL-gebruik een belangrijke rol te spelen bij de reacties van de bewoners. 

De samenvatting van de adviezen n.a.v. het onderzoek waren:

•       Gebruik van de CRDL: Zorg voor een rustige liefst prikkelarme omgeving. Ga niet overhaast te werk, neem alle tijd en rust voor de bewoner. Stem af op de energie van de bewoner en geef de bewoner de tijd om de ander te laten reageren. Schakel niet te snel over naar andere geluiden. Stel de bewoner geen moeilijke vragen tijdens het gebruik. Houdt er rekening mee dat het gebruik van de CRDL emoties kan losmaken.

•       Familie participatie: Betrek familie, zodat zij ook de CRDL met hun naasten gaan gebruiken.

•       Beleid: CRDL opnemen in zorgplan en bijhouden hoe het gebruik verloopt. Welke effecten heeft de CRDL op de bewoners? Welk geluid sluit het beste aan bij de persoon? 

•       CRDL ervaringen en effecten delen onder het personeel.

•       CRDL moet op een duidelijke plek beschikbaar zijn zodat iedereen de CRDL kan gebruiken 

•       Twee medewerkers benoemen tot ambassadeur die o.a. moeten zorgen voor enthousiasmeren van gebruik CRDL. (nieuwsbrief, ervaringen delen, communicatie)

•       Workshop van CRDL gebruiken. Welke mogelijkheden zijn er nog? Iedereen uitleg geven zodat de CRDL op de juiste manier gebruikt wordt.

•       Roulatieschema maken als de CRDL veel gebruikt gaat worden.