CRDL toegetreden tot Deltaplan Dementie

CRDL is recent toegetreden tot Deltaplan Dementie omdat we de doelstelling van de coöperatie onderschrijven en de maatschappelijke samenwerking willen bevorderen. Lees hier over de wijze van invulling hiervan.

Waarom een Deltaplan Dementie?

Het Deltaplan Dementie bundelt de krachten van betrokken lidorganisaties voor mensen met dementie:

  • Samen werken we aan betere dementiezorg.
  • Samen doen we onderzoek om dementie te voorkomen en misschien wel te genezen.
  • Samen bouwen we aan een dementievriendelijk Nederland.

Dat is hard nodig want Nederland vergrijst en het aantal mensen met dementie neemt de komende decennia sterk toe. Dit heeft niet alleen veel impact op het leven van mensen met dementie en hun families, maar ook op de gezondheidszorg en de samenleving als geheel.

Het Deltaplan Dementie is ontstaan vanuit de overtuiging dat we ons niet neerleggen bij de gevolgen van deze ernstige ziekte. Door als bedrijfsleven, wetenschap, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, onderwijs en dienstverleners de handen ineen te slaan, werpen we de komende jaren samen een dam op tegen de gevolgen van dementie. Het Deltaplan Dementie is een netwerkorganisatie waarbinnen de leden gezamenlijk en met veel ambitie, kennis en inspiratie invulling geven aan het plan.

Wij doen mee aan dit unieke achtjarige programma! Wilt u meer lezen over het programma en kennismaken met de andere leden van het Deltaplan Dementie? Ga naar de website van het Deltaplan Dementie: www.deltaplandementie.nl