Creëer een Geluksmoment

We zijn allemaal van mening dat we aandacht moeten blijven geven aan mensen met dementie! De eerste vereiste om aandacht te geven is dat we deze mensen niet vergeten en het contact met hen blijven houden, ongeacht hoe moeilijk we dit zelf vinden.

We kunnen met zijn allen even stilstaan bij Wereld Alzheimer Dag op 21 september a.s., maar we kunnen ook een daad stellen door echte aandacht te geven.

Wij waarderen het wanneer we ons met z’n allen inzetten voor ‘Meer aandacht voor mensen met Dementie.’ 

Ons verzoek
Laten wij in de periode rondom Wereld Alzheimer Dag (21 september a.s.) de ± 100.000 mensen die lijden aan dementie en de zorgmedewerkers, die dag in dag uit in de Nederlandse zorginstellingen voor hen klaar staan, een geluksmoment bezorgen.

Bezoek onze Facebook-pagina! → https://www.facebook.com/CRDLT/ Doe mee en maakt kans op ‘Een jaar lang kosteloos gebruik van de CRDL (Cradle)’