“How groups of nursing home residents respond to “the CRDL”: a pilot study”

“Hoe groepen van bewoners van zorginstellingen reageren op de CRDL: een pilotstudie”

Dit onderzoek werd uitgevoerd gedurende 2017 – 2018 door Tom Luyten, verbonden aan EIZT in Heerlen en de Universiteit van Maastricht; gepubliceerd in Journal of Enabling Technologies in Issue 3, 2018.

Het onderzoek richt zich op gelijktijdig gebruik en effect van de CRDL bij groepen bewoners van zorginstellingen.

Conclusie:

“De resultaten van het onderzoek tonen dat de CRDL, mantelzorgers en activiteiten-begeleiders kan ondersteunen om aanraking te gebruiken als een alternatieve manier om contact te maken met groepen van bewoners van een zorgsinstelling. De potentie voor gebruik van de CRDL in een-op-een sessies van twee personen en als instrument om contact tussen familie en naasten te herstellen of te behouden, kan ook verder worden onderzocht.”

Lees volledige onderzoek