Zorg voor Beter: Kennisplein voor Verpleging en Verzorging

Waar gaan de extra miljoenen voor verpleeghuizen vooral naartoe?

Brancheorganisatie ActiZ vroeg aan bestuurders van 45 zorgorganisaties hoe zij het extra geld inzetten en welke afweging ze daarbij maken. Bijna alle organisaties zetten de extra middelen vooral in voor extra medewerkers en voor (bij)scholing of opleidingen. Zorgmedewerkers moeten hard werken, extra handjes kunnen de werkdruk flink verlagen.
Daarnaast kan technologie de kwaliteit van leven van bewoners verbeteren, bijvoorbeeld door hen op een positieve manier te prikkelen en onrust weg te nemen. Zo kochten verschillende organisaties bijvoorbeeld een tovertafel of CRDL voor hun bewoners.

https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/geld-verpleeghuizen-personeel-technologie